Πανέμορφο. Σπάνιο. Ανθεκτικό.

Κάθε διαμάντι είναι μοναδικό, είναι ένα θαύμα της φύσης και ο καλύτερος φίλος της γυναίκας (όπως τουλάχιστον είχε τραγουδήσει η Marilyn Monroe).

Τα διαμάντια έχουν συγκεκριμένες ιδιότητες που καθορίζουν την αξία τους. Πιθανώς να έχετε ακούσει για τα 4Cs ενός διαμαντιού, που έχουν θεσπιστεί από την GIA (Gemologiacal Institute of America) και αφορούν τέσσερα χαρακτηριστικά: Carat (Καράτια), Clarity (Καθαρότητα), Color (Χρώμα) και Cut (Kοπή).

Παρακάτω, εξετάζουμε αναλυτικότερα τα επιμέρους 4C.                                                                                                               

 • Carat (Καράτια) 

  Το καράτι (carat, συμβολισμός ct) είναι το φυσικό βάρος του διαμαντιού. Ένα καράτι ισούται με 1/5 γραμμάρια και υποδιαιρείται σε 100 σημεία. Για παράδειγμα, ένα διαμάντι βάρους 5 καρατίων ισοδυναμεί με ένα γραμμάριο. Το βάρος σε καράτια είναι ο πιο αντικειμενικός βαθμός των 4C. ·        

 • Clarity (Καθαρότητα)
  Τα διαμάντια μπορούν να έχουν εσωτερικά χαρακτηριστικά γνωστά ως εγκλείσματα ή εξωτερικά χαρακτηριστικά γνωστά ως ελαττώματα. Τα διαμάντια χωρίς εγκλείσματα ή ελαττώματα είναι σπάνια. Ωστόσο, τα περισσότερα χαρακτηριστικά μπορούν να παρατηρηθούν μόνο με μεγέθυνση. Η καθαρότητα των διαμαντιών χωρίζετε σε έντεκα κατηγορίες:
  Flawless (FL): Άψογο, χωρίς κανένα εσωτερικό ή εξωτερικό ξένο σώμα
  InternalFlawless (IF): Χωρίς κανένα εξωτερικό σώμα
  VeryVerySlightIncluded(VVS1 και VVS2): Ξένα σώματα, τόσο μικρά που είναι δύσκολο ακόμα και σε ένα ικανό εκτιμητή να τα εντοπίσει με φακό 10χ μεγέθυνση.
  VerySlightIncluded(VS1 και VS2): Ξένα σώματα, τα οποία με δυσκολία με φακό 10χ μεγέθυνση χαρακτηρίζονται μικρά
  SlightlyIncluded (SI1 και SI2): Μικρά ξένα σώματα, τα οποία εύκολα μπορούν να παρατηρηθούν με φακό 10χ μεγέθυνσης
  Included(I1,I2 και Ι3): Ξένα σώματα τα οποία είναι εμφανή με φακό 10χ μεγέθυνσης, αλλά και σε ορισμένες περιπτώσεις είναι ορατά με γυμνό μάτι. 
  Συνεπώς, γίνεται κατανοητό ότι όσο ανεβαίνουμε στη βαθμίδα καθαρότητας των διαμαντιών, αυξάνεται το κόστος της πέτρας

 • Color (Χρώμα)
  Tο χρώμα στα διαμάντια έχει να κάνει επί της ουσίας με την απουσία του χρώματος. Ένα διαμάντι μπορεί να είναι άχρωμο έως ανοικτό κίτρινο ή ανοικτό καφέ. Ένα αγνό χημικά και κατασκευαστικά τέλειο διαμάντι δεν έχει καμία απόχρωση. Ωστόσο, τα άχρωμα διαμάντια είναι και τα πιο σπάνια. Η ταξινόμηση χρώματος, όπως ορίζεται από την GIA (GemologicalInstituteofAmerica), γίνεται με τη χρήση γραμμάτων του αγγλικού αλφάβητου και ξεκινά από το γράμμα D, το οποίο θεωρείται άχρωμο και φτάνει μέχρι το Z το οποίο είναι έντονο κίτρινο.
  Άλλα φυσικά χρώματα όπως μπλε, κόκκινο, ροζ είναι γνωστά ως "φανταχτερά" και η ταξινόμηση των χρωμάτων τους είναι διαφορετική από εκείνη των λευκών άχρωμων διαμαντιών.

 • Cut (Κόψιμο)
  Τα διαμάντια φημίζονται για τη λαμπρότητά τους και την αντανάκλαση του φωτός. Από όλα τα 4Cs, το κόψιμο έχει τη μεγαλύτερη επίδραση στην ομορφιά ενός διαμαντιού. Κατά τον προσδιορισμό της ποιότητας της κοπής, ο διαμαντολόγος αξιολογεί την ικανότητα του κόπτη στη διαμόρφωση του διαμαντιού. Όσο πιο ακριβής είναι η τομή, τόσο πιο όμορφο είναι το διαμάντι στο μάτι.

Η κοπή βαθμολογείται από excellent έως poor ξεχωριστά για την κοπή σε σύνολο, το φινίρισμα και τις αναλογίες. Πιο συγκεκριμένα οι κατατάξεις είναι:

 •   Ideal / Excellent

 •   VeryGood

 •   Good

 •   Fair 

 •   Poor

Σήμερα, τα πιο γνωστά σχήματα διαμαντιών είναι: Round Brilliant Cut, Emerald, Marquise, Heart, Princess, Oval, Pear. Το στρογγυλό σχήμα είναι αυτό που επικρατεί περισσότερο, ωστόσο τριγωνικά σχήματα, καρδιόσχημα κ.α., γίνονται όλο και πιο δημοφιλή στο πέρασμα του χρόνου.